Cooperativa Etcèteres (ETCS)

  • Consultories
  • Gestió cultural
  • Formació crítica
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Consultories

La Cooperativa Etceteres acompanyen processos i organitzacions promovem la responsabilitat i la solidaritat entre les persones i l'organització.


  Carrer Casp, 43 baixos la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  93 353 70 13
  
  http://etcs.coop/