Cooperativa Escola Lliure El Sol, SCCL

  • Formació no reglada
  • Formació ocupacional
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Difusió i sensibilització
  • Formació crítica

És una cooperativa de serveis de formació d’iniciativa social sense ànim de lucre. És l’escola d’Esplais Catalans, Acció Escolta de Cata¬lunya, Casals de Joves de Catalunya i la Fundació Ferrer i Guàrdia que són les sòcies de serveis. Impulsen el coneixement i el creixement d’entitats i de persones vinculades a l’educació popular i l’economia social i solidària a través de metodologies actives i transformadores, enfortint-ne la llibertat de pensament i el compromís social.


  Avinguda de les Drassanes, 3 el Raval
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dijous, de 9:30 a 14:30h i de 15:30 a 18:00h - Divendres de 9:30 a 14:30h

  93 481 73 83
  
  http://www.escolaelsol.org/index.php