Cooperativa Barabara Educació

  • Educació i Recerca
  • Espais i recursos de gestió comunitària
  • Projectes educatius
  • Formació ocupacional
  • Formació crítica
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

És una cooperativa de treball associat, d'iniciativa social i sense ànim de lucre que neix a finals del 2013. El seu objectiu és contribuir en la millora de l'ocupabilitat dels joves i les dones majors de 45 anys a l'atur així com apoderar a les persones a través del desenvolupament professional i la sevaa missió és la formació en competències i habilitats socials de les persones, potenciant l’esperit crític, solidari, professional i compromès amb la comunitat.


  Carrer Pere IV, 60, Planta 1a el Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 h

  675.84.36.23
  
  http://barabaraeducacio.org