Cooperativa Barabara Educació

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Educació i Recerca - Formació ocupacional

Barabara Educació és una cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre que neix a finals de 2013. Ofereix serveis en l'àmbit de formació (online i presencial), facilitació de processos, materials pedagògics, orientació i igualtat. La seva missió és acompanyar processos i persones per a generar oportunitats de canvi personal i professional potenciant l’esperit crític, l’equitat, i el compromís amb la comunitat.


  Carrer Pere IV, 60, Planta 1a el Poblenou
Barcelona
(Barcelona província)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 h

  675.84.36.23
  
  http://barabaraeducacio.org