La Conca 5.1

  • Comunicació
  • Cultura i Oci - Organització d'esdeveniments
  • Cultura i Oci - Edició cultural
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Comunicació - Serveis de comunicació
  • Comunicació - Comunicació audiovisual

La Conca 5.1 és una associació que treballa per donar a conèixer i reflexionar sobre el vi, el vermut, l’enoturisme, el territori, el paisatge, el turisme, la gastronomia, l’agricultura, el desenvolupament local i la societat. Es tracta d’una plataforma que té els peus a Catalunya, però la mirada ben oberta a la resta del món. La seva activitat es duu a terme de diferents maneres i a través de diferents eines.


  Plaça Poblet i Teixidó, 10
Montblanc
(Tarragona)

  A concretar.

   645 474 194
  
  https://www.laconca51.cat/