Col·lectivaT

  • Serveis de comunicació
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Tecnologia i electrònica - Plataformes digitals
  • Assessorament - Consultories
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització

Cooperativa d'autoenfortiment en cultura i tecnologia vinculada a Turquia i el Kurdistan. Ofereixen serveis de traducció de textos i audiovisuals, assessoraments per recerques i investigacions i desenvolupen eines informàtiques pròpies per desenvolupar aquests serveis.


  Can Batlló, Coòpolis Carrer de la Constitució, 19-25 la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10 a 17 h.

  
  
  https://collectivat.cat