Col·lectiu Ronda

  • Serveis jurídics
  • Gestories
  • Consultories

És una cooperativa d'advocats i advocades que ofereix serveis d'assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social, entenent el dret com un exercici per a construir un món més solidari. Són més de cent professionals que creuen en la defensa dels drets individuals i col·lectius i fomenten el desenvolupament de models més justos i solidaris. També donen serveis d'assessoria per a la constitució de cooperatives i entitats, així com acompanyament professional a autònoms. La seva filosofia de fer inclou la promoció de l'economia social i solidària, com a forma d'entendre les relacions econòmiques.


  Carrer Trafalgar, 50
Barcelona
(Barcelona)

  

  93 268 21 99
  
  https://www.cronda.coop/