Cohousing Barcelona

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Accés i gestió de l'habitatge
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Projectes de convivència

Cooperativa d’habitatge que promou l’accés a l’habitatge de forma comunitària, accessible, trencant amb la mentalitat de considerar l’habitatge com un bé d’inversió segur i fomentant nous models de convivència entre veïns i veïnes vinculades al territori que habiten. Una de les principals característiques és la gestió col·lectiva, totes les persones residents en són sòcies i, per tant, formen part d’una organització democràtica i participativa en un procés en què participen totes les persones sòcies que viuran al projecte d’habitatge cooperatiu.


  c/ Bolivia 235 1r
Barcelona
(Barcelona)

  

  673 211 787
  
  https://cohousingbarcelona.cat/