Vira sccl

  • Difusió i sensibilització
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Assessorament - Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Difusió i sensibilització

És una cooperativa que treballa per a la incorporació d'una perspectiva de gènere i feminista a l'educació per construir col·lectivament una societat lliure de violències, atenta a la diversitat i que situï la cura i el benestar de les persones al centre


  Carrer del Pare Secchi, 6. Local 2. Baró de Viver
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 09:30 a 15:00 h

  622657640
  
  https://coeducaccio.coop/