La Ciutat Invisible

  • Llibreries
  • Comunicació
  • Cultura i Oci
  • Gestió cultural
  • Difusió i sensibilització
  • Edició cultural
  • Recerca i estudis
  • Espais i xarxes
  • Disseny i arts gràfiques
  • Comercialització de roba

És un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista. La seva activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social. Consta d'una espai de botiga especialitzada en llibres per a la transformació social on també hi ha roba ètica de km0. A banda, un altre espai ofereix suport cooperatiu, fomarció, rutes urbanes, intervenció comunitària i recerca social.


  Carrer d'en blanco, 69 Sants
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20h i dissabtes d'11 a 14h i de 16:30 a 20h

   93 298 99 47
  
  https://www.laciutatinvisible.coop