La ciutat invisible

  • Llibreries
  • Cultura i Oci
  • Comunicació
  • Disseny i arts gràfiques
  • Llibreries
  • Edició cultural
  • Gestió cultural
  • Espais i xarxes

És un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball precari que imposa el sistema econòmic capitalista. L'activitat de la Ciutat Invisible està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social, bàsicament, en dues direccions: La potenciació i construcció de xarxes d’intercooperació vinculades amb l’economia solidària; i l’extensió de pràctiques polítiques autoorganitzades i autònomes de reapropiació de la política a nivell local. Aquests objectius han anat nodrint de continguts i enfortint la llibreria crítica, han contribuït al desenvolupament i l’elaboració de nous imaginaris mitjançant la comunicació gràfica; i han pres forma en projectes que combinen la investigació social, el desenvolupament d’estratègies comunicatives i la intervenció comunitària.


  Carrer de Riego, 35
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dissabte de 10 h a 14 h i de 17 h a 21h.

  93 298 99 47
  
  http://botiga.laciutatinvisible.coop/