CFP (Centre de Formació i Prevenció)

  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

És una associació que treballa per la prevenció i el tractament dels problemes d'inadaptació psicosocial i de salut mental de les persones. Ofereixen un ampli rang de serveis d'atenció a persones amb diversitat funcional de diverses edats: Centre Residencial d'Acció Educativa per a la infància, varis pisos per a persones joves tutelades i/o amb problemes de salut mental, programa de suport a l'autonomia a la propia llar (adults), entre d'altres. També tenen varis programes d'inserció sociolaboral: Servei d’Intermediació Sociolaboral, per a persones que pertanyen a col·lectius en risc d’exclusió i que estan en recerca de feina, orientació, acompanyament i pràctiques laborals, treball amb suport, així com serveis d’entrenament laboral. Com a final del procés, poden ser contractats en el mateix CFP (serveis de manteniment de solars, repartiment publicitari i de consergeria) o bé en empreses externes amb les que col·labora l’entitat.


  Carrer Sant Antoni 86, 4t
Mataró
(Barcelona província)

  De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 15 h.

  93 755 36 04
  
  www.cfpmaresme.org