CET Estel Tapia

  • Comercialització de roba
  • Venda al detall
  • Comercialització de roba
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

És un centre especial de treball que es dedica a ofrerir ocupabilitat a persones amb una discapacitat reconeguda. Està especialitzat en la reutilització de banderoles publicitàires i altres productes tèxtils, amb els que fan bosses, accessoris per la bicicleta, banderoles o tovallons, entre d'altres.


  Carrer de l'Om, 7-9 el Raval
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h

  93 442 84 98
  
  http://esteltapia.org/cet/