Carlota Rodríguez, Patronatge i confecció

  • Producció tèxtil
  • Tèxtil - Disseny i Confecció
  • Producció i/o venda d'altres productes manufacturats - Venda al detall
  • Tèxtil - Comercialització de calçat
  • Tèxtil - Comercialització de roba

És un taller de patronatge i confecció pròpia. Col·labora amb altres artistes i artesans per fer peces de roba i complements, tot intentant trobar un per què al darrera del que fa. El taller-botiga està situat a l’antiga llibreria Sala d'Olot, a la plaça Pia Almoina. També imparteix classes a l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot.


  Carrer de Clivillers, 9 baixos Olot
Olot
(Girona)

  Divendres de 09:30 a 13:30 h i de 16:00 a 20:00 h

  696 145 717
  
  https://carlotarodriguez.cat
   https://lazona.coop/venedores/carlotarodriguezsala/