La Canya

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Formació no reglada

És una iniciativa d'acompanyament a persones, col·lectius i equips en processos de creixement personal i desenvolupament de competències.


  Carrer Astúries, 23 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  Contactar per mail

  630 803 794
  
  http://somlacanya.com/