Can Carner cooperativa d'habitatge

  • Projectes de convivència
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Accés i gestió de l'habitatge
  • Projectes de convivència

És un projecte d’habitatge cooperatiu a Castellar del Vallès, que pretèn cobrir de manera col·lectiva i sostenible, les necessitats de les persones al llarg de la vida i dels diferents moments vitals. Part del projecte es basà en rehabilitar la finca de Can Carner, que incorpora dues masies del segle XII a més de terrenys agrícoles i forestals on aposten per la producció ecològica d'hortalisses i verdures de temporada. Tenen com a missió principal crear un veïnatge que cohabiti i teixeixi lligams saludables i assertius basats en l’estimació, l’amistat, la confiança i l’ajuda mútua. Volen estimular el creixement i fomentar la realització personal per mitjà de l’intercanvi i la cooperació, en què l’aprenentatge i l’ensenyament formin part de les dinàmiques vitals de la comunitat. Busquen arendre i adoptar nous hàbits saludables que millorin la salut física, psicològica, emocional i social. Pretenen donar facilitats per explorar i experimentar nous models de relació i família que estimulin una convivència positiva i genuïna basada en valors com la solidaritat i la generositat i que afavoreixin la conciliació en sentit ampli.


  Carrer de Can Carner s/n
Castellar del Vallès
(Barcelona Província)

  

  
  
  https://cancarner.coop/