Cal Rosset

  • Venda de producte no fresc/elaborat
  • Alimentació - Planter i llavors
  • Alimentació - Agricultura
  • Alimentació - Cellers i venda de begudes
  • Alimentació - Grups de consum agroecològics
  • Alimentació - Verduleries
  • Alimentació - Carnisseries i peixateries
  • Venda de producte no fresc/elaborat

És una botiga on es fa venda directa de productes agroecològics de collita pròpia. Són dues famílies que segueixen els criteris agroecològics per cultivar hortalisses i fruites de qualitat mantenint una relació propera amb els consumidors. La botiga ofereix la possibilitat de demanar cistelles setmanals. A més de la botiga, també ofereixen els seus productes a cooperatives de consum, restaurants i escoles.


  Carrer de Nàpols, 155
Barcelona
(Barcelona)

  Dilluns a divendres de 9:00 a 20:30 h i dissabtes de 9:00 a 14:00 h

  93 265 79 72
  
  http://www.calrosset.com