Boumort Indòmit Ecoturisme

  • Turisme
  • Cultura i Oci - Lleure
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Cultura i Oci - Edició cultural
  • Restauració i hosteleria - Allotjament
  • Alimentació
  • Restauració i hosteleria - Serveis d'àpats

És una cooperativa de serveis impulsada per un grup de persones arrelades al Boumort, emprenedores, il·lusionades, inquietes i professionals, que s'han unit per crear una cooperativa que vol acompanyar-te a descobrir el seu petit paradís, fora dels circuits turístics convencionals, on encara hi regna l’esperit indòmit de la natura, patrimoni i gent del Boumort. Ofereix experiències ecoturístiques que inclouen l'allotjament, activitats d'ecoturisme i guiatge, transport i menjars.


  Atenció online
Baix Pallars
(Lleida)

  

  +34 670 31 27 74
  
  https://boumortindomit.com/