Bionatus - Espacio de Salud y Bienestar - TERRASSA

  • Salut
  • Salut i Cures - Criança
  • Cultura i Oci - Lleure
  • Salut i Cures - Cosmètica i higiene
  • Finançament i Moneda Social - Moneda Social
  • Espais i xarxes - Bancs del temps i xarxes d'intercanvi
  • Assessorament - Consultories
  • Espais i xarxes - Xarxes locals d'economia solidària
  • Salut

És un espai on es promouen mitjans per millorar la salut, a través de l'alimentació saludable, activitat física i la medicina natural. Oferim classes de ball, tallers de cuina, xerrades i teràpies com massatges, banys d'argila, i també la bena d'una extensa varietat de productes de procedència ecològica, com aliments, oligoelements, medicina natural, tot amb l'opció de pagar amb moneda social o € uros.


  Atenció online
Terrassa
(Barcelona província)

  

  722 87 53 63 (whatsapp)
  
  www.bionatusterapias.jimdo.com