Biohabita!

  • Arquitectura i urbanisme
  • Assessorament - Consultories
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Arquitectura i urbanisme
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Salut i Cures - Salut
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Instal·lacions i reparacions
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Construcció i rehabilitació
  • Educació i Recerca - Formació no reglada

És una cooperativa de treball professional sense ànim de lucre, formada per un grup d'arquitectes de Barcelona, especialitzats en Baubiologie. Mesuren les radiacions, els contaminants atmosfèrics i microbiològics a l’interior dels edificis, assessoren sobre la manera d’aconseguir un entorn saludable i informen sobre les característiques que ha de tenir un entorn saludable per viure, a través de xerrades i tallers.


  c/ Ciutat de Granada - 71, baixos, 08005 Barcelona el Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  De 9:00 a 14:00 h

  687 708 380
  
  http://www.biohabita.net/