Bellaterra Edicions

  • Edició cultural
  • Edició cultural
  • Cultura i Oci - Producció cultural

Editorial acadèmica de ciències socials que es dedica a la difusió d'obres de caràcter acadèmic o d'alta divulgació al camp de les ciències socials, amb un marcat caràcter interdisciplinari i particular accent en les propostes més crítiques i innovadores


  Carrer Balmes, 25-27 baixos esquerra
Manresa
(Barcelona)

  

  93 742 26 83 |
  
  https://www.bellaterra.coop