Basket Beat: Moviment, Art, Educació i Acció Social

  • Educació i Recerca
  • Psicologia i atenció a la salut mental
  • Producció cultural
  • Formació ocupacional
  • Espectacles
  • Suport escolar
  • Projectes educatius
  • Formació no reglada
  • Formació crítica
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

És un col·lectiu de professionals dels àmbits social, educatiu, artístic i terapèutic que empren una metodologia propia. Aquesta té com a objectiu ajudar a desenvolupar habilitats per a la vida mitjançant l'aprenentatge i creació musical en grup i amb pilotes de Bàsquet.


  Carrer de Sant Adrià, 20 Sant Andreu de Palomar
Barcelona
(Barcelona)

  

  616 43 91 92
  
  http://www.basketbeat.org/