Barceloneta Proa a la Mar

  • Xarxes locals d'economia solidària
  • Xarxes locals d'economia solidària

És una iniciativa comunitària orientada al desenvolupament local del territori. Vinculada al Pla Comunitari i a la Taula d’Ocupació de la Barceloneta, vol donar respostes col·lectives a la situació d’atur, a l’elevat percentatge d’abandonament dels estudis obligatoris i de fracàs escolar, a l’empobriment de moltes famílies de la Barceloneta, i a la cada vegada més evident pressió turística a què està sotmesa el barri. Un dels pilars de Barceloneta Proa a la Mar és la promoció de l’economia social i solidària al barri, i compten amb una comissió des d'on s'impulsen iniciatives cooperativistes i alternatives socioeconòmiques en tots els camps.


  Carrer Conreria, 1-9

(Barcelona)

  De dilluna a divendres de 10:00 a 13:00 h

  932563300
  
  http://placomunitaribarceloneta.org/projectes/barceloneta-proa-a-la-mar/