Aula d'idiomes

  • Formació no reglada
  • Formació crítica
  • Projectes educatius
  • Producció cultural

Aula d’Idiomes és un projecte cooperatiu ideat i impulsat per un grup de professores i professors del sector de l’ensenyament de llengües. El seu objectiu és unir esforços, experiència i coneixements per organitzar una proposta formativa de qualitat —en l’àmbit de l’aprenentatge de llengües— sota els principis de cooperació, col·laboració i autogestió.


  Torrent d'en vidalet, 32-34 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  

  644799932
  
  http://www.auladidiomes.cat