Atzavara-arrels

  • Formació crítica
  • Formació crítica
  • Projectes educatius

És un espai de trobada on es potencia la interculturalitat, la cohesió social, l'aprenentatge significatiu, la participació activa i l'acció comunitària. Principalment podem trobar activitats de lleure per a infants i joves orientades a millorar les habilitats socials i potenciar l'autonomia i l'autoestima, la cooperació, la gestió del temps lliure, l'empoderament i el creixement personal des de un punt de vista holístic. També podem trobar tallersi activitats adreçades a dones i adults en general per enfortir la relació amb l'entorn i el sentiment de pertinença.


  Carrer Poeta Vicent García, 3
Tortosa
(Tarragona)

  Dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 19:00 h

  649 644 874
  
  http://www.atzavaratortosa.org/