Associació sociocultural La Formiga

  • Formació no reglada
  • Suport escolar
  • Projectes educatius
  • Difusió i sensibilització

Vol impulsar projectes i actuacions adreçades a cobrir noves necessitats socials relacionades amb l'arribade de persones nouvingudes d'origen i realittas molt diverses. Priorització en treball amb joves, dones i interculturalitat. Actualment concentra els seus esforços a l'àmbit del reforç de llengua de joves nouvinguts, al projecte de suport a les dones immigrades Mon Barrii a l'Escola de LLengua.


  Carrer Elkano 74 baixos, 08004 Barcelona el Poble Sec
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de10 a 14 h

  93 443 82 07
  
  www.laformiga.org/la-formiga/presentacio/