Associació MIGRESS Migració i ESS

  • Assessorament
  • Serveis jurídics
  • Formació crítica
  • Formació no reglada
  • Educació i Recerca
  • Consultories
  • Gestories
  • Difusió i sensibilització
  • Recerca i estudis
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

Promou la participació de persones migrades en el teixit de l´ESS a Catalunya i visibilitza les experiències i pràctiques de l'economia des de baix.


  Carrer de la Constitució, 14 la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  

  631 20 76 97