Associació MIGRESS Migració i ESS

  • Assessorament
  • Assessorament - Serveis jurídics
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Educació i Recerca
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Assessorament - Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Assessorament - Gestories
  • Assessorament - Consultories

Promou la participació de persones migrades en el teixit de l´ESS a Catalunya i visibilitza les experiències i pràctiques de l'economia des de baix.


  Atenció online la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  

  631 20 76 97