Associació mamaG

  • Criança
  • Salut i Cures - Salut
  • Espais i xarxes - Bancs del temps i xarxes d'intercanvi
  • Educació i Recerca - Projectes educatius

És una iniciativa de criança compartida i una xarxa d’ajuda mútua i d’intercanvis de coneixement, béns i serveis amb voluntat de transformació econòmica, social i ambiental. Els valors que els articulen són la cooperació, solidaritat i suport mutu, responsabilitat, igualtat, educació i criança enteses com un acompanyament basat en l’empatia i el vincle amb els infants, la salut i nutrició basades en la senzillesa i la naturalitat, l'economia sostenible centrada en les persones, respectuosa amb el medi, i que compatibilitzi el benefici personal i el col·lectiu, i el creixement personal.


  Passatge Garrofers, 1 i Carrer de Mas Pons i Labrós, 7 el Guinardó
Barcelona
(Barcelona província)

  tardes

  633 833 348
  
  http://mamag-bcn.org