Associació Josep M.ª Cunill i Solà pel comerç just i el consum responsable del Bages

  • Venda de producte no fresc/elaborat
  • Tèxtil - Comercialització de roba

Es dedica a vendre productes manufacturats artesanalment en països del sud. El seu objectiu principal és fomentar les relacions comercials justes cap als productors.


  Carrer Urgell , 14 baixos.
Manresa
(Barcelona província)

  

  93 872 15 67