Associació Filigrana

  • Consultories
  • Difusió i sensibilització
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Psicologia i atenció a la salut mental
  • Criança
  • Formació crítica
  • Acompanyament en la sexualitat i la reproducció
  • Serveis jurídics

És una associació LGTB que treballa diversos temes com la diversitat afectivosexual i de gènere. Té dues línies d’actuació: els tallers sobre violències de gènere (entenent que son les que afecten tant a dones com a persones que estan fora de la norma sexe-gènere ) i el punt d’nformació LGTB amb asessorament pricològic i legal que cobreix Bages i Moianès.


  Carrer de Sant Blai, 14
Manresa
(Barcelona)

  Dilluns de 9 a 12 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h

  722111251
  
  http://www.filigranacc.cat