Associació L'Espigol

  • Projectes educatius
  • Formació no reglada
  • Projectes educatius
  • Difusió i sensibilització

És un Espai de Joc Waldorf per infants de 2 a 6 anys. També realitza formacions per pares i mestres.


  Plaça Sant Josep, 7, La Miliana
Ulldecona
(Tarragona)

  

  606 095 015
  
  http://www.lespigol.org/