Associació Clúster Èxit Girona

  • Formació ocupacional
  • Construcció i rehabilitació
  • Jardineria
  • Neteja
  • Projectes educatius
  • Difusió i sensibilització
  • Formació reglada
  • Gestió de l'espai natural
  • Instal·lacions i reparacions

És una unió de fundacions i entitats del tercer sector per sumar oportunitats per a les persones amb dificultats d'accés al treball, per a l'articulació de projectes en xarxa i amb una perspectiva d'intervenció integral i per a la sensibilització. Ofereixen serveis de jardineria i forestals, paleta i pintura, neteja integral i muntatges industrials en cadena (bicicletes i altres productes segons demanda).


  Carrer Riera de Mus, 1
Girona
(Girona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 h

  972249344
  
  https://grupexit.cat/