Arran de Terra

  • Consultories
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Educació i Recerca - Formació reglada
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Consultories
  • Assessorament - Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

És una associació que es dedica a la Dinamització Local Agroecològica (DLAe) per tal de promoure processos de transició cap a sistemes alimentaris més justos i sostenibles, posant la pagesia al centre, i des de la perspectiva de l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària. Treballen en diferents indrets de Catalunya desenvolupant projectes de desenvolupament local agroecològic i també realitzen recerca i formació entorn aquests temes. Les seves membres compten amb una formació interdisciplinar, que integra aportacions de les ciències naturals i les ciències socials, i amb experiència laboral en recerca, producció ecològica, formació, educació, assessorament i metodologies participatives.


  Carrer Torre dels Pardals, 60, 1r 4a el Guinardó
Barcelona
(Barcelona)

  

  609368611
  
  http://www.arrandeterra.org/