L'Apòstrof

  • Serveis de comunicació
  • Comunicació - Comunicació audiovisual
  • Comunicació - Disseny i arts gràfiques
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Cultura i Oci - Producció cultural

L’Apòstrof és una cooperativa de comunicació amb una sòlida trajectòria en els camps de la comunicació participativa, el llenguatge fàcil i inclusiu, la redacció, la correcció, la traducció, el disseny i la identitat gràfica i la divulgació en economia social i solidària (ESS). L’Apòstrof està especialitzada en comunicació inclusiva i participativa per empoderar grups, per trencar jerarquies i per tenir en compte diferents perspectives. Així, en molts dels serveis (campanyes, disseny de l’estratègia gràfica i comunicativa, ideació de webs...) empra metodologies de treball col·lectiu per produir missatges més rics, plurals i creatius. L’Apòstrof treballa de manera artesana i personalitzada, i aplica en tots els serveis el principi de la comunicació clara: dir allò que es vol dir de la manera més senzilla perquè tothom ho pugui entendre. Perquè comunicar clarament és comunicar honestament.


  Carrer Casp, 43 baixos la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona província)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 18:00 h

  93 342 93 66
  
  http://apostrof.coop/
   https://lazona.coop/venedores/apostrofcomunicacio/