L'Apòstrof

  • Comunicació audiovisual
  • Serveis de comunicació
  • Producció cultural
  • Difusió i sensibilització
  • Serveis d'internet
  • Disseny i arts gràfiques
  • Comunicació
  • Comunicació audiovisual

És una cooperativa de serveis de comunicació, social i creativa. Treballen tant la redacció, la correcció i la traducció de textos, com el disseny de campanyes comunicatives, la docència en economia solidària o la gestió de xarxes socials i la creació digital.


  Carrer Casp, 43 baixos la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 18:00 h

  93 342 93 66
  
  http://apostrof.coop/