Alt Ter

 • Difusió i sensibilització
 • Cultura i Oci - Organització d'esdeveniments
 • Cultura i Oci - Producció cultural
 • Cultura i Oci - Biblioteques i centres documentació
 • Cultura i Oci - Turisme
 • Educació i Recerca - Formació crítica
 • Educació i Recerca - Recerca i estudis
 • Cultura i Oci - Exposicions
 • Educació i Recerca - Suport escolar
 • Educació i Recerca - Projectes educatius
 • Cultura i Oci - Gestió cultural
 • Cultura i Oci - Lleure

És una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com la seva recuperació, conservació i difusió. Ofereix visites al molí restaurat de Sant Joan de les Abadesses, també tallers per totes les edats de caràcter naturalista i activitats amb escoles i casals.


  Ecomuseu el Molí Petit s/n
Sant Joan de les Abadesses
(Girona)

  

  686 113 344
  
  http://www.alt-ter.org/