Almena Cooperativa Feminista

  • Difusió i sensibilització
  • Consultories
  • Formació reglada
  • Formació no reglada
  • Difusió i sensibilització
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Recerca i estudis

És una cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social que treballa en projectes estratègics d’incidència política per contribuir a un nou paradigma social. El seu objectiu: avançar cap nous models de gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat.


  Coòpolis, Can Batlló C/Constitució 19-25. BLOC 8 Sants
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  627 94 55 91
  
  https://almenafeminista.org/