Agenda de la Terra

  • Edició cultural
  • Mitjans de comunicació
  • Recerca i estudis
  • Formació reglada
  • Disseny i arts gràfiques
  • Difusió i sensibilització
  • Producció cultural
  • Projectes educatius

És una editorial de productes en valencià. orientat a estimular el debat i l’esperit crític entre alumnes, famílies i docents a l’entorn de la solidaritat, la igualtat de gènere, l’educació ambiental, el consum responsable i el creixement personal. Treballen projectes entre centres d’ensenyament dels Països Catalans per a reforçar el coneixement lingüístic i cultural comú.


  Avinguda del Rei en Jaume, 143
Cardedeu
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 8.30 a 18.00 h

  93 846 27 06
  
  http://www.agendadelaterra.cat