Abilis

  • Psicologia i atenció a la salut mental
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Salut i Cures - Acompanyament a la mort
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis

És una entitat que promou la possibilitat de pensar en els malestars, les experiències de patiment, la vulnerabilitat i la mort i els dols des de lògiques no capitalistes. Pensen, intervenen i investiguen en el camp de la salut col·lectiva, des del cos com a mètode i com a epistemologia. Des de la interseccionalitat i amb la convicció de que fer sostenible la vida és una responsabilitat comunitària per a la transformació social. Ofereixen tallers vivencials i formacions per acompanyar el patiment i el dol. També fan acompanyaments a grups.


  Calderon de la Barca, 24 el Carmel
Barcelona
(Barcelona Província)

  A convenir

  
  
  https://abilis.cat/