Formacions en ESS

Formació interna sobre antiracisme i ESS

  • Lloc: Presencial a Barcelona i opció a online
  • Data: 09/12/2021
  • Hora d'inici: 18:30h
  • Hora de finalització: 20h
  • Adreçat a: xinxetes de Pam a Pam

MigrESS ens ofereix un taller sobre accions específiques vers la població migrant al territori per evitar microracismes i o mirades que reprodueixen biaixos. D’aquesta manera, es vol acompanyar les xinxetes de Pam a Pam en la reflexió sobre pràctiques antiracistes dins de ‘ESS.

Repassarem i aprofundirem en la participació de població migrant i diversa en el teixit de ‘ESS. La idea és que, a partir d’aquest debat, puguem tenir una mirada global i transversal pel desenvolupament de bones pràctiques dins les entitats de l’ESS i identificar-ne accions concretes que es poden dur a terme.