Els grups de consum i l’abastiment agroecològic

La demanda de productes agroecològics ha augmentat moltíssim les darreres setmanes i alhora hi ha productores agroecològiques que han vist desaparèixer els seus canals habituals de venda (restauració, menjadors escolats, fires o mercats de pagès). Els grups o les cooperatives de consum són elements clau en aquests moments, ja que que poden vehicular part de la producció que ara no té sortida i, alhora, poden donar resposta a la demanda de gent interessada en consumir ecològic i de proximitat i no forma part de cap grup de consum. El consum responsable organitzat és ara, més que mai, estratègic per articular una base més àmplia de productores i consumidores.

Què podem fer des del nostre grup de consum?

Hem recollit algunes de les pràctiques que han dut a terme alguns grups de consum en l’actual situació i que creiem que us poden ser útils:

  • Continuar consumint i incrementar comandes. Així ajudarem a mantenir els projectes que ens alimenten dia a dia.
  • Revisar llista d’abastiment agroecològic i veure si tenim alguna proveïdora pròxima en situació d’urgència.
  • Ampliar la diversitat de productes i productores a les comandes. És un bon moment per plantejar-se fer comandes de làctics, carn, peix, oli, vi, etc. Aquests projectes són els que estan tenint més problemes per donar sortida al producte pel tancament d’escorxadors, obradors, restauració, etc.
  • Difondre i compartir a les nostres proveïdores la llista d’abastiment agroecològic per fomentar-ne la visibilització i l’autoorganització.
  • Mantenir o crear el contacte amb d’altres grups de consum del territori i compartir informació. Aquest període pot esdevenir una oportunitat per millorar la nostra articulació. Si compartim proveïdores o fem compres conjuntes, podem organitzar-nos per intentar facilitar la distribució.
  • Facilitar comandes a persones que no són sòcies. Segurament no és el millor moment per incorporar noves sòcies al grup de consum, però potser és una oportunitat per facilitar que persones alienes al grup facin comandes i així puguin consumir agroecològic. En alguns grups s’estan organitzant de manera que les unitats de convivència que vulguin apadrinin les comandes externes i així incrementar el volum de les comandes a les proveïdores sense haver d’incorporar a noves sòcies.
  • Incorpora i mantenir aquelles tasques i dinàmiques relacionades amb la cura de les persones sòcies: obrir i mantenir espais de trobada telemàtics orientats a la gestió emocional, donar suport a la recollida de comandes, redistribuir els torns en funció de les necessitats de cadascuna, etc.
  • Impulsar més les nostres xarxes per denunciar, demanar, donar suport a les iniciatives que es considerin.

Recordem que cal seguir els criteris i les mesures de prevenció indicades en els protocols marcats per salut pública als vostres locals.

Si teniu altres exemples d’iniciatives que es poden impulsar des dels grups de consum ens les podeu fer arribar a hola@pamapam.org