Formació per a xinxetes en Economies Comunitàries

Les xinxetes del grup local del Vallès han preparat una formació interna per a activistes de Pam a Pam sobre economies comunitàries. Les economies comunitàries són el conjunt de pràctiques econòmiques que busquen resoldre necessitats de forma col·lectiva. Se’n diuen comunitàries perquè la pertinença a la comunitat condiciona i regula l’accés als serveis comuns que… Llegir més

Les xinxetes del grup local del Vallès han preparat una formació interna per a activistes de Pam a Pam sobre economies comunitàries.

Les economies comunitàries són el conjunt de pràctiques econòmiques que busquen resoldre necessitats de forma col·lectiva. Se’n diuen comunitàries perquè la pertinença a la comunitat condiciona i regula l’accés als serveis comuns que ofereixen. A més a més, el seu funcionament, es basa en la feina conjunta de persones voluntàries, si bé hi pot haver treball remunerat, i busca reduir els impactes socials i ambientals negatius.