Assemblea General de Pam a Pam (part 2)

Presentació, i aprovació si escau, del pla de treball i el calendari de formacions per 2021 de Pam a Pam. Aquest pla de treball es presentarà després a l’assemblea general ordinària de la XES per la seva aprovació

Presentació, i aprovació si escau, del pla de treball i el calendari de formacions per 2021 de Pam a Pam. Aquest pla de treball es presentarà després a l’assemblea general ordinària de la XES per la seva aprovació